Рівнеміри ДАТЧИКИ-РЕЛЕ РІВНЯ РІДИНИ ПОПЛАВКОВИЙ СИГНАЛІЗАТОР РІВНЯ

04.09.2015

Рівнеміри. Датчики-реле рівня


Призначення, принцип дії

Датчики-реле рівня РОС 301 (в дальнейшемдатчики-реле) призначені для контролю трехуровней електропровідних рідин за тремнезависимым каналах в одному або в различныхрезервуарах в стаціонарних і корабельних умовах межами вибухонебезпечних зон. Датчики-реле смаркировкой А призначені для експлуата-ції на АЕС.

Принцип дії датчика-реле заснований напреобразовании зміни електричного опору між електродом датчика і стенкойрезервуара в електричний релейний сигнал.При зануренні електроду датчика в контрольоване середовище, опір ділянки електрод-стінка резервуара зменшується, загоряється све-тодиод і спрацьовує реле відповідного ка-налу. При відсутності середовища сопротивлениеувеличивается, світлодіод гасне, реле знеструмлюється.

Датчик-реле складається з передавального перетворенням-зователя ППР-03 (рис.1) і трьох датчиків (рис.2).Передавальний перетворювач (рис.1) состоітіз корпусу 1, кришки 2, електронного блоку 3,має зовнішній гвинт заземлення 5, светодиоды6, колодку 7 для підключення під гвинт внешнихпроводов або кабелів. Ущільнення подводимыхпроводов або кабелів здійснюється прокладками 4, в яких на місці монтажу просекаютсяотверстия, відповідні зовнішньому діаметру проводу або кабелю.

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ РІВНЯ РІДИНИ ДВОПОЗИЦІЙНІ ДРУ-1ПМ і ДРУ-1ПМР


Призначення, принцип дії

Датчики-реле призначені для контролю верхнього або нижнього рівня прісної води з хромпиком, масел, рідини охлаждающейнизкозамерзающей, рідини фекальної, дизельного палива, для використання в схемах автома-тичного керування дизель-электрическихагрегатов. Датчики-реле можуть використовуватися дляконтроля рівня інших рідин, неагрессивныхпо відношенню до сталі марки 08Х18Н10Т і сплаву36НХТЮ, в’язкістю не більше 2000 і плотностьюот 0,8.103 до 1,2.103 кг/м3. Датчики-реле з маркуванням А призначені для експлуатації на АЕС.

Датчики-реле відносяться до типу електромеханічних приладів.

Принцип роботи датчика-реле рівня заснований на зміні положення поплавця під впливом виштовхувальної сили контрольованого середовища. Поплавок при своєму перемещениирычагом впливає на мікроперемикач, включений в електричні ланцюги сигнальныхи пускових пристроїв.

Датчики-реле при зазначених у цих ТУ умовах експлуатації можуть застосовуватися взамендатчиков-реле типу ДПЕ-1, ДПЕ-2, РОС400-1,РІС 400-6, РОС400-7, РОС401-1, РОС401-4, РУ-305, РУ-305В.

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ РІВНЯ РОС 101, РІС 101И, РІС 102, РІС 102И


Призначення, принцип дії

Датчики-реле рівня РОС-101, РОС-102 (надалі датчики-реле) предназанчен дляконтроля одного рівня РОС-101) або 2-х(РІС-102) незалежних граничних уровнейэлектропроводных і неелектропровідних жид-кісток, твердих (кускообразных) середовищ, зерна ипродуктов його розмелювання, а також розділу середовищ жид-кісток з різко відмінними діелектрично-ми проницаемостями.

У датчики-реле з допомогою регулирующихэлементов в передавальному перетворювачі забезпе-чується встановлення рівня і дифференциаласрабатывания в межах робочої зони чувстви-тельного елемента, з допомогою зміни поло-ження перемички забезпечується изменениевида сигналізації «наявності» або «відсутність»контрольованого середовища, з допомогою элементовсветовой індикації забезпечується контрольфункционирования і індикація достиженияустанавливаемого рівня.

Датчик-реле складається з первинного перетворень-вателя (ПП) (одного — РОС-101 або двох — РОС-102) з чутливим елементом ипередающего перетворювача (ППР), при этомв складу сигналізаторів РОС-102 можуть бытьвключены первинні перетворювачі на средис різними електричними властивостями, нап-ример: РОС-102 — 111/121.

Датчики-реле мають виконання по взрывоза-щиті:

Первинні перетворювачі мають маркиров-ку вибухозахисту: «0ExiallCT6 в комплекті РОС-101-І» або «0ExiallCT6 в комплекті

РОС-102-І» по ГОСт Р 51330.0 соответствуюттребованиям ГОСТ Р 51330.10, ГОСТ Р 51330.0 имогут встановлюватися у вибухонебезпечних зонахпомещений та інших установок згідно гол.7.3.«Правил пристрою електроустановок» (ПУЕ) идругим директивними документами, регламенти-рующим застосування електрообладнання вовзрывоопасных зонах приміщень і наружныхустановок.

Передавальні перетворювачі мають марки-ровку вибухозахисту «[Exia]llC в комплектеРОС-101-І» або «[Exia]llC в комплекті РОС-102-І», іскробезпечні вихідні ланцюги «ia»

ГОСТ Р 51330.10 і призначені для установкивне вибухонебезпечних зон.

ПОПЛАВКОВИЙ СИГНАЛІЗАТОР РІВНЯ БАГАТОТОЧКОВИЙ ЗВГ-М, СУГ-МІ


Загальні відомості

Сигналізатор призначений для видачі елект-історичної дискретного сигналу про рівні жид-кістки та рівні розділу двох несмешивающихсяжидкостей в апаратах та резервуарах технологі-чних установок.

Умови експлуатації::

-кліматичне виконання УХЛ категорииразмещения 1 по ГОСТ 15150, але для експлуата-ції при температурі навколишнього повітря отминус 50 до плюс 500С;

-максимальна вологість повітря 100% прітемпературе 350С без конденсації вологи.По стійкості до механічних дій зовнішн-ям сигналізатор відповідає групі L1 цвинтар 12997.

За ступенем захисту від пилу і води сигналіз-тор відповідає виконанню IP54 по ГОСТ14254.

Сигналізатор призначений для установок вневзрывоопасных зон приміщень.

Сигналізатор при роботі в комплекті з блокомбарьеров іскрозахисту «Сигнал» ТУ4372-017-42334258-99 з рівнем вибухозахисту»ExibIICT6″ може бути використаний у техні-чних апаратах, де можливо образованиевзрывоопасных сумішей.

РІВНЕМІРИ-РЕГУЛЯТОРИ БУЙКОВЫЕ ПНЕВМАТИЧНІ УРБ-П, УРБ-ПМ


Загальні відомості

Рівнеміри-регулятори буйковые пневматичій-етичні УРБ-П, УРБ-ПМ призначені для ра-боти в системах автоматичного контролю,управління і регулювання параметрів виробничих виробничих технологічних процесів з метою видачі інформації у вигляді стандартногопневматического сигналу про рівні рідини(УРБ-П) або межі розділу двох несмешиваю трудящих рідин (УРБ-ПМ), що перебувають подвакуумметрическим, атмосферним або хати-точним тиском.

Рівнеміри внесені до Державного ре-єутр засобів вимірювань під № 8320/1. Рівні-заходи відносяться до виробів ДСП.

Умови експлуатації

Рівнемір експлуатується в умовах, уста-новлених для виконання УХЛ категорії 3.1 або ХЛ категорії розміщення 2 по ГОСТ 15150,але для роботи при температурі окружающеговоздуха від мінус 50 до плюс 70оС для виконанні її повноважен-ний УХЛ і ХЛ і від мінус 10 до плюс 45оС для вико-нання Т.

В лінії, підвідної до уровнемерам воздухпитания, повинні бути встановлені фільтр истабилизатор тиску повітря.Повітря живлення повинен бути підготовлений поклассу забрудненості 0 відповідно до ГОСТ17433.

По стійкості до механічних дій зовнішн-ям рівнеміри витримують вібрацію часто-тою (10-55) Гц з амплітудою не більше 0,035 мм, Ступінь захисту рівнемірів від воздействияпыли і води IP54 по ГОСТ 14254.

Перетворювачі призначені для контроляуровня середовищ, що не містять компонентів, кон-денсат парів яких замерзає при отріцатель-них температурах навколишнього повітря,можливих в процесі експлуатації.

При наявності таких компонентів перетворення-ки повинні розміщуватися в обігріваються шка-фах чи необхідно використовувати обогревательуровнемеров ОУр.

Деталі, що контактують з контролируемойсредой, в залежності від її агресивності, виго-товляются зі сталі 20 або сталі 12Х18Н10Т, чтопозволяет забезпечити високу якість і надійність-ність при довготривалій експлуатації.

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ РІВНЯ РОС 400, РІС 401


Призначення, принцип дії

Датчики-реле рівня поплавкові РІС 400,РІС 401 призначені для контролю уровняжидких середовищ в цистернах, транспортних і промислових судів та роботи з судновими системамиавтоматики.

Датчики-реле не призначені для рідин, що викликають руйнування стали марки12Х18Н10Т, порошкової епоксидної фарби посвойствам не гірше П-ЕП-534 або П-ЕП-219, а ЗРОСТАВ 400-4 гуми марки 1347 У1-1а22 ТУ 38-1051082-86. Контрольовані рідини не повинні містити суспензії феромагнітних частинок.

Датчики-реле виготовляються кліматичного виконання ОМ категорії розміщення 5 доГОСТ 15150-69, але для роботи при температуреокружающего повітря від мінус 40 до плюс 70°С-для ЗРОСТАВ 400 від мінус 40 до плюс 160°С — дляРОС-401

Ступінь захисту датчиків-реле від проникнення пилу і води 1Р56 ГОСТ 14254-80 — для виконання РІС 400 і 1р68 — для виконання РОС401

Датчик-реле відповідає вимогам РегистраРФ, що пред’являються до пристроїв управлениясудном, внутрішнього зв’язку, сигналізації, вимірювання та контролю неелектричних величин длясудов необмеженого району плавання.

Датчик-реле РІС 400-1, РІС 400-4, РІС 400-5, РІС 401-1 встановлюються горизонтально, адатчики-реле РІС 401-2 вертикально по схилу,датчики-реле РІС 400-2 можуть устанавливатьсякак горизонтально, так і вертикально, в залежності від форми важеля.

РІВНЕМІР РАДІОХВИЛЬОВИЙ УР 203 Ех


Призначення, принцип дії

Радіохвильові рівнеміри вибухозахищеного виконання УР 203Ех призначені длябесконтактного безперервного вимірювання рівня рідких, сипучих і кускових продуктів, технологічних резервуарах, танках, силосах,бункерах тощо стаціонарних об’єктах, а також для обміну інформацією з іншими технічними засобами автоматизованих систем управління (АСУ).

Рівнеміри УР 203Ех допускають размещениево вибухонебезпечних зонах приміщень і наружныхустановок класів 1 та 2 згідно з ГОСТ Р51330.0999 та іншими нормативними документами,що регламентують застосування електрообладнання у вибухонебезпечних зонах.Рівнеміри за метрологічним свойствамотносятся до засобів автоматизації та державного метрологічного контролю та нагляду не підлягають.

Принцип дії рівнеміра заснований на опроміненні поверхні контрольованого середовища радіохвильовим сигналом СВЧ з периодическиизменяющейся частотою. В результаті взаємодії випроміненого і відбитого сигналоввозникает сигнал різницевої частоти, пропорційною відстані від антени излучателядо поверхні продукту. Після відповідної обробки сигналу різницевої частоти виробляється цифровий (кодовий) і токовыйвыходные сигнали, пропорційні поточним значенням вимірюваного рівня.

Відмітні особливості

• Висока надійність і стабільність вимірювань незалежно від впливу дестабілізуючих факторів (широкий діапазон температур,агресивний характер вимірюваної середовища, запиленість);

• Можливість роботи в умовах випарів иконденсата;

• Підвищена температурна стабільність;

• Відсутність безпосереднього контакту з меряемым продуктом;

• Автодіагностика і сигналізація відмов;

• Компактність, простота установки і експлуатації;

• Можливість демонтажу вимірювальної частини приладу без розгерметизації ємності;

• Відсутня необхідність перевірки показань при регламентних роботах за рахунок прив’язки частоти випромінювання на частоті эталонногогенератора;

• Настроювання і калібрування здійснюється дистанційно через цифровий інтерфейс комунікації.

Сигналізатор рівня рідини трьохканальний САУ-М6


Призначення

Призначений для автоматизації технологічних процесів, пов’язаних з контролем і регулюванням рівня рідини. САУ-М6 є функціональним аналогом приладів ESP-50 і РОС301.

Прилад випускається в корпусі настінного кріплення типу » Н.

Функціональні можливості

ТРИ НЕЗАЛЕЖНИХ КАНАЛИ КОНТРОЛЮ РІВНЯ РІДИНИ в резервуарі

 • МОЖЛИВІСТЬ ІНВЕРСІЇ РЕЖИМУ РОБОТИ будь-якого каналу
 • РОБОТА З РІЗНИМИ ПО ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ РІДИНАМИ: дистильованої, водопровідної, забрудненою водою, молоком і харчовими продуктами (слабокислотными, лужними та ін)
 • ЗАХИСТ ВІД ДАТЧИКІВ ОСАДЖЕННЯ СОЛЕЙ НА ЕЛЕКТРОДАХ завдяки харчуванню їх змінним напругою

Сигналізатор рівня рідких і сипучих середовищ САУ-М7Е


Призначення

Прилад САУ-М7Е забезпечує контроль рівня рідких або сипучих матеріалів врезервуаре. Може управляти заповненням, осушенням або підтриманням рівня вотопительных котлах, водонапірних баштах, зерносховищах іт.п.

Прилад випускається в корпусах 2-х типів: настінному Н і щитовому Щ1.

Функціональні можливості

КОНТРОЛЬ РІВНЯ РІДКИХ АБО СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ потремо датчикам

 • ПІДКЛЮЧЕННЯ ДАТЧИКІВ РІВНЯ ШИРОКОГО СПЕКТРУ
 • РОБОТА В РЕЖИМІ ЗАПОВНЕННЯ АБО СПОРОЖНЕННЯ резервуара
 • РУЧНИЙ АБО АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ керування електроприводом виконавчого механізму (насоса, транспортера, електромагнітного клапана іт.п.)
 • СИГНАЛІЗАЦІЯ про аварійний переповненні або осушенні резервуара
 • РОБОТА З РІЗНИМИ ПО ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ РІДИНАМИ: водопровідної, забрудненою водою, молоком і харчовими продуктами (слабокислотными, лужними та ін)

Прилад для управління системою подаючих насосів САУ-МП


Призначення

Логічний мікропроцесорний контролер САУ-МП призначений для вирішення завдань локальної автоматизації, пов’язаних із застосуванням релейних схем. Застосовується для управління подають насосами в системах гарячого і холодного водопостачання, а також для підтримки рівня рідини в резервуарі.

Прилад випускається в корпусах 2-х типів: настінному (Н) і щитовому (Щ1).

Функціональні можливості

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ГОТОВИХ АЛГОРИТМІВ роботи

 • КОНТРОЛЬ В 4-Х ТОЧКАХ порогових значень рівня, тиску, температури та інших параметрів
 • ПІДКЛЮЧЕННЯ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДАТЧИКІВ
 • УПРАВЛІННЯ ТРЬОМА ВИКОНАВЧИМИ МЕХАНІЗМАМИ (наприклад, насосами) за вибраним алгоритмом
 • РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛІННЯ
 • ВБУДОВАНІ ТАЙМЕРИ для установки спеціальних тимчасових параметрів, а також набір інших функціональних елементів (лічильники, тригери та ін)
 • МОЖЛИВІСТЬ ЗАВДАННЯ ЧАСУ ЗАТРИМКИ виконання алгоритму

Короткий опис статті: датчики рівня рідини Рівнеміри ДАТЧИКИ-РЕЛЕ РІВНЯ РІДИНИ ПОПЛАВКОВИЙ СИГНАЛІЗАТОР РІВНЯ — Челябінськ Рівнеміри ДАТЧИКИ-РЕЛЕ РІВНЯ РІДИНИ ПОПЛАВКОВИЙ СИГНАЛІЗАТОР РІВНЯ — Челябінськ

Джерело: Рівнеміри ДАТЧИКИ-РЕЛЕ РІВНЯ РІДИНИ ПОПЛАВКОВИЙ СИГНАЛІЗАТОР РІВНЯ — Челябінськ

Також ви можете прочитати