Датчики тиску. Датчики тиску в Ростові можна купити в «Донських вимірювальних системах.

09.08.2015

Датчики тиску
Датчики тиску

Розпізнають 3 класу датчиків тиску:

— аналогові датчики тиску. тобто датчики, що виробляють аналоговий сигнал, що відповідає зміні вхідної величини;

— цифрові датчики тиску, генеруючі черговість імпульсів або двійкове слово;

— бінарний (двійковий) датчики тиску, які виробляють сигнал лише 2-ух рівнів: «включено/вимкнено» (інакше кажучи, 0 або 1); отримали широке поширення завдяки своїй простоті.

Датчики тиску за типами:

Параметричні датчики тиску (датчики-модулятори): вхідну величину X перетворять в зміну якого-або електричного параметра датчика. Передати на відстань зміна перерахованих параметрів датчика тиску без энергонесущего сигналу (напруги або струму) неможливо.

Омічні (резистивні) датчики тиску – принцип дії заснований на зміні їх активного опору.

Контактні датчики тиску — це найпростіший вид резисторних датчиків, які перетворюють переміщення первинного елемента в стрибкоподібна зміна опору електричного кола.

Реостатные датчики тиску являють собою резистор з мінливих активним опором. Вхідний величиною датчика є переміщення контакту, а вихідний – зміна його опору.

Тензорезистори (тензометричні датчики). Дія тензорезисторів засноване на тензоэффекте, що полягає у зміні активного опору провідникових та напівпровідникових матеріалів під дією прикладених до них зусиль.

П’єзоелектричні датчики тиску. Дія п’єзоелектричних датчиків засновано на використанні п’єзоелектричного ефекту (п’єзоефекту), полягає в тому, що при стиску або розтягу деяких кристалів на їх гранях з’являється електричний заряд, величина якого пропорційна діючій силі.

Датчики тиску в Ростові

Придбати датчики тиску в Ростові-на-Дону можна в компанії «Донські вимірювальні системи» за адресою вул. Соколова, д. 80, офіс 600. Про наявність товару запитуйте за телефонами: (863) 291-01-93 і 290-42-69.

Короткий опис статті: датчики тиску, Датчики тиску. Датчики тиску в Ростові можна купити в «Донських вимірювальних системах». Датчики тиску. Датчики тиску в Ростові можна купити в «Донських вимірювальних системах».

Джерело: Датчики тиску. Датчики тиску в Ростові можна купити в «Донських вимірювальних системах».

Також ви можете прочитати