Пускач електромагнітний вибухобезпечний ПВІ, Пускач електромагнітний вибухобезпечний ПВІ.

28.07.2015

Пускач електромагнітний вибухобезпечний ПВІ.rtf

Призначення і область застосування. 4

Технічні дані 4

Технічне обслуговування 5

Можливі неполадки. 7

Електрична схема 7

Силова ланцюг 8

Схема управління 8

Дистанційне управління по загальному силовому кабелю 9

Схема реле часу 11

Техніка безпеки при обслуговуванні устаткування. 12

Використана література 15

Призначення і область застосування.

Пускач електромагнітний вибухобезпечний ПВІ з іскробезпечного системою дистанційного управління з маркуванням за рівнем і видом вибухозахисту РВ-ЗВ (у подальшому іменований «пускач»), призначений для робіт в трифазних мережах змінного струму з ізольованою нейтраллю трансформатора у вугільних і сланцевих шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу, для дистанційного включення безпосереднім підключенням до мережі та відключенням трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором.

Пускач призначений для установки та експлуатації при наступних умовах:

А) Температура навколишнього повітря від мінус 5 С до 35 про С.

Б) Відносною вологістю навколишнього середовища до 98-100% при температурі 35 про С.

В) Зміст вугільного пилу в навколишній атмосфері до 1200мг/м 3 .

Г) Відсутність різких поштовхів (ударів) і сильної тряски.

Д) Висоті над рівнем моря не більше 1000м.

Е) Нормальне робоче положення пускача санчатами на горизонтальній майданчику, допускається нахил площадки до 30 о в будь-якому напрямку.

Пускач нормально працює при коливаннях напруги в електричній мережі від 85 до 110% номінального.

^ Технічні дані

Пускач забезпечує надійну роботу в наступних режимах: тривале, переривчасто тривалий, короткочасний і повторно короткочасному.

В повторно-короткочасному режимі нормальних комутацій пускач допускає роботу в категоріях А3 і4 з частотою не вище 1200 циклів включень-виключень в годину при відносній тривалості включення не більше 40%. При цьому максимальна тривала потужність керованих електродвигунів в категорії застосування А3 не повинна перевищувати значення.

Комутаційна зносостійкість головних контактів контактора становить не менше 1,0×10 6 циклів включень-відключень при роботі в повторно-короткочасному режимі в категорії застосування А3 при управлінні електродвигунами, потужності яких наведено в

Можуть бути застосовані електродвигуни більшої потужності з номінальним струмом, що не перевищує номінальний струм пускача. При цьому в залежності від режиму і потужності електродвигуна електрична зносостійкість головних контактів контактора буде менше або більше від зазначеної вище.

Механічна зносостійкість пускача становить не менше 2,5×10 6 циклів включення-відключення роз’єднувача не менш 6300 циклів включень-відключень.

Знижувальний трансформатор допускає підключення до вторинної обмотки напругою 36В навантаження потужністю до 75ВА (світильника місцевого освітлення, ланцюгів автоматизації та ін).

Пускачі припускають жорстке комплектування між собою за допомогою спеціальних перехідних коробок.

Ввідні і вивідні пристрої силових ланцюгів допускають підключенням і вибухобезпечною ущільненням як гнучкого кабелю, так і броньованого з сухою обробленням або заливкою кабельною масою місця оброблення. Номінальний переріз жил силових і контрольних кабелів наведені.

Конструкцією пускача передбачено три кабельних введення для контрольних ланцюгів. Пускачі поставляються зі штепсельним висновком до електродвигуна.

Маса пускача не більше 20 кг

Струмообмежувальних дію силового ланцюга пускача еквівалентно 15м гнучкого кабелю перетином 50 мм 2 .

^ Технічне обслуговування

До обслуговування пускача повинен допускатися тільки добре проінструктований і кваліфікований персонал.

Для забезпечення нормальної роботи пускача необхідно в процесі експлуатації стежити за справним станом і мастилом взаємодіючих і шарнірних з’єднань, наявністю ущільнень.

Всі вибухозахисні з’єднання необхідно утримувати в чистоті і оберігати від пошкоджень, періодично (не рідше одного разу на місяць) протирати ганчіркою, змоченою в гасі, і покривати тонким шаром антикорозійного змащення ЦИАТИМ-202.

Особливу увагу необхідно приділити догляду за шарнірним з’єднанням корпусу і швидко кришкою.

Під час експлуатації забороняється безпосередньо в шахті розкривати, ремонтувати і регулювати елементи, вбудовані в блоки керування та захисту.

При перевірці справності схеми дистанційного управління і ланцюга втягуючої котушки контактора необхідно:

— переставити на блоці контактора перемичку XI на затиску;

— натиснути на кнопку «Перевірка схеми».

При справній схемі дистанційного керування загориться неонова лампа Н3.

Працездатність блокувального реле витоку (БРУ) перевіряється за допомогою кнопки «Перевірка БРУ». При натисканні на кнопку загоряється сигнальна лампа Н1 з білим світлофільтром, що вказує на справність схеми БРУ.

Справність максимального струмового захисту перевіряється шляхом почергового перемикання тумблерів на блоці УМЗ в положення «Перевірка».

Після цього проводиться запуск електродвигуна. В цьому випадку максимальна струмовий захист повинна спрацювати, заблокувати пускач і включити сигнальну лампу Н2 з червоним світлофільтром.

При огляді контактора слід мати на увазі, що наявність оплавлений і кіптяви на поверхні головних контактів явище нормальне. Якщо товщина металокерамічної накладки зменшилася до 0,3…0,5 мм, то контакти слід замінити на нові.

Дугогасильні камери повинні бути в справному стані. Забороняється експлуатувати контактор без дугогасильних камер. У разі виявлення механічних пошкоджень у дугогасильних камерах (тріщини, розколи і т. д.) їх необхідно замінити.

^ Можливі неполадки.

1. Згорів запобіжник F2 в ланцюгах вторинної обмотки трансформатора напруги (замінити запобіжник).

2. Відсутній контакт кнопки «Пуск» кнопкового поста (перевірити кнопку «Пуск» і усунути несправність.

3. Розімкнуті контакти кнопки «Стоп» в пускачі (перевірити ланцюг кнопки «Стоп» і правильно закріпити її відносно штовхача кнопки).

4. Пробитий діод в кнопковому посту управління (замінити блок з діодом і шунтувальним опором).

5. Порушення ланцюга управління (перевірити ланцюг управління:

А. Пошкоджені дроти управління (обрив, коротке замикання) (Перейти на справний дріт управління або замінити кабель).

Б. Зниження опору ізоляції між жилами дистанційного керування нижче 300 Ом (кабель пережатий) (Виміряти опір ізоляції між жилами, і, в разі необхідності, замінити кабель).

В. Збільшення опору ланцюга управління понад 15 Ом. (Виміряти опір жив управління, і, в разі необхідності перейти на вільні жили або замінити кабель).

6. Пошкоджена втягивающаяся котушка контактора (Перевірити справність ланцюга втягуючої котушки контактора з допомогою кнопки «Перевірка схеми», несправну котушку замінити).

^ Електрична схема

Електрична схема пускача забезпечує наступні види захисту, електричних блокувань, сигналізації та перевірок:

— захист від струмів короткого замикання відходять від пускача силових ланцюгів і сигналізацію про спрацьовування захисту (сигнальна лампа з червоним світлофільтром);

— захист від втрати керованості при обриві або замиканні проводів дистанційного управління між собою і з заземлюючою жилою;

— захист від обриву або збільшення опору ланцюга заземлення понад 100 Ом на відключення;

— нульовий захист;

— захист від самовключення пускача при підвищенні напруги в живильної пускач електричної мережі до 150% номінального;

— електричне блокування, яке перешкоджає включення пускача при зниженні опору ізоляції в відпрацьованих газах ділянці мережі нижче 30 кОм для мереж з напругою понад 380В і 18 кОм для мереж з напругою до 380В і сигналізацію про спрацьовування блокування;

— взаємну електричне блокування послідовності включення пускача;

— перевірку справності електричного блокування від витоку з максимальним струмовим захистом;

— перевірку справності системи управління до ланцюга втягуючої котушки контактора.

Електрична схема забезпечує наступні види управління:

А) Дистанційне за допомогою кнопкових постів управління, вбудовані в робочі машини або встановлених окремо;

Б) Дистанційне автоматичне від запуску допоміжного контакту іншого пускача або датчика.

Електрична схема виключає можливість одночасної роботи пускача з декількома видами управління. Ланцюга дистанційного керування искробезопасны.

^ Силова ланцюг

Пускач включає в ланцюг вступного та вивідного (транзисторного) пристрою (затискач А,В,С), блокувального роз’єднувача Q. Первинна обмотка трансформатора така Т1. Т2 максимальна струмовий захист JМ3, головні контакти контактора K1,2 штепсельний роз’єм X2 ,X5. затискач A3 ,B2 ,C3 для приєднання кабелю, що відходить до струмоприймача.

^ Схема управління

Схема керування пускачем трьохпровідна з використанням в якості третього проводу заземлюючої жили. При дистанційному управлінні від окремого кнопкового поста в двигуні встановлюється перемичка 3-0. В винесені пости управління вбудовується діод V і шунтирующее опір Rш. Проміжне реле K4.1. постійного струму включено паралельно вторинній обмотці Ш-1У трансформатора Т4 .

Дистанційне управління по загальному силовому кабелю

При натисканні на кнопку «Пуск», встановлену на робочому механізмі, один напівперіод змінного струму проходить по ланцюгу: висновок III трансформатора T4. розмикальний контакт K5,2. кнопка S3. дротовий затискач 1 у відділенні контрольних висновків, жила управління силового кабелю, перемичка на прохідних затисків 0-3 в пускачі, прохідний затиск, висновок 1У трансформатора Т4. Другий напівперіод проходить через обмотку реле К4.1.. Реле обтекаєтся випрямленою струмом, срабатвает і своїм контактом замикає ланцюг котушки контактора К1.1 .

При відпусканні кнопки «Пуск» ланцюг залишається замкнутою через допоміжний замикає контакт контактора К1.6. і резистор Rш. При натисканні на кнопку «Стоп» діод V в кнопковому посаді виключається зі схеми, реле К4.1. обтекаєтся змінним струмом 10кОм і відключається, розмикає ланцюг котушки контактора.

Блокувальне реле витоку (БРУ) призначений для контролю за опором ізоляції відносно землі відключеного пускачем ділянки мережі та блокування виключеного пускача, якщо опір ізоляції цієї ділянки знизилася нижче допустимої величини (18 кОм при напрузі до 380 і 30 кОм при напрузі понад 380В).

Схема БРУ складається з випрямного моста V6. підключеного по вторинній обмотці УІ-УІІІ трансформатора Т4. перемичок Х6 Х7. реле К5 і перевірочних резисторів R8 R9 .

При зниженні опору ізоляції нижче уставки БРУ високочутливої реле К5 при включеному роз’єднувачі Q обтекаєтся випрямленою струмом, достатнім для його спрацьовування, по ланцюгу: виведення трансформатора Т4 (УШ при напрузі понад 380В, УП при напрузі до 380 В), перемичка Х6. випрямний міст V6. обмотка реле К5.1. тих, що розмикають контакт реле часу До3.3. кнопка S5. допоміжний розмикальний контакт К1.3. контактора, затиск 28 (фаза3 ), опір ізоляції відносно землі. Земля випрямний міст V6. висновок У1 трансформатора Т4. Реле К5 своїм контактом К5.2 розриває ланцюг живлення проміжного реле К4 і замикає ланцюг сигнальною лампою Н1 з білим світлофільтром.

Контроль роботи схеми здійснюється замиканням ланцюга БРУ кнопкою S5 («Перевірка БРУ») через резистор R8 при напрузі мережі до 380В або R9 при напрузі мережі понад 380В.

^ Схема реле часу

Схема реле часу складається з реле K3 ; електролітичного конденсатора C2. резистора R7 і діода V5. Схема запобігає помилкові спрацьовування захисту від витоків (БРУ) при повторних включеннях від електрорушійної сили відключеного, але обертового електродвигуна.

При включенні контактора допоміжний контакт К1.4. контактора включає реле часу До3. вона замикає свій контакт К3,2 в ланцюзі, шунтувальний проміжне реле К4 і розмикає свій контакт К3.3 в ланцюзі реле К5. При відключенні контактора припиняється живлення реле часу До3. але його якір залишається в притягнутий положенні за рахунок обтікання обмотки реле струмом розряду конденсатора З2 через резистор R7 .

Після закінчення 2-3 с (час розряду конденсатора), коли електрорушійна сила електродвигуна знижується практично до нуля, розмикальний контакт К3.3 замикається і включається в роботу ланцюг БРУ, а замикає контакт К3.2 розриває ланцюг, шунтирующую реле К4 .

Схема максимального струмового захист УМЗ забезпечує відключення пускачем відходить від нього електричної мережі забезпечують нормальну експлуатацію приєднаних до неї електродвигунів у разі виникнення в будь-якій точці мережі трифазного або двофазного короткого замикання.

Схема складається з однакових ланцюгів, що включають трансформатори струму Т1 Т2. перевірочні резистори R4 ,R6. Тумблери S6 S7 змінні резистори R3 R5 випрямний міст V3 V4 виконавче реле K2. Реле К2 впливає на один виконавчий механізм.

При виникненні короткого замикання струм вторинної обмотки трансформатора струму Т1 ,Т2 створює на резисторах напруга, що випрямляється і надходить на виконавче реле К2. Реле спрацьовує, розмикає свій контакт К2.2. в ланцюзі котушки контактора і замикає контакт К2.3. в ланцюзі сигнальної лампи Н2. Виконавче реле К2 підключено до схемі реле напруги. Струм в обмотці реле змінюється за експоненціальним законом.

При нормальних комутаціях магнітний струм в магнітопроводі реле К2 не встигає досягти порок спрацьовування реле, що дає можливість практично відбудовувати захист з практичного пускового струму електродвигуна. Регулювання уставок проводиться за допомогою змінних резисторів R3 R8 .

Блокування послідовності включення двох або декількох пускачів може бути здійснена при будь-якому вигляді управління. Для цього в ланцюзі керування пускачем, який повинен включатися другим вводиться допоміжний контакт контактора. Включений послідовно з кнопкою «Стоп» пускача, який включається першим.

^ Техніка безпеки при обслуговуванні устаткування.

Пускач повинен монтуватися і експлуатуватися відповідно до «Правил технічної експлуатації вугільних і сланцевих шахт» та експлуатаційною документацією на пускач. Нагляд і контроль за станом вироби повинні виконуватися у відповідності з порядком, передбаченим «Правилами безпеки у вугільних і сланцевих шахт».

При підключенні до затискачів 10, І зовнішніх споживачів /світильника місцевого освітлення, апаратів контролю, автоматизації і т. п./ напругою 36 У сумарна потужність їх не повинна перевищувати 75 В А. Підключення повинно здійснюватися за допомогою цілого відрізка кабелю довжиною не більше 10 м і без застосування тройниковых муфт і кабельних коробок. Довжина кабелю дистанційного керування повинна бути не більше 800 м.

При управлінні по загальному кабелю застосовувати тільки екранований кабель.

На знімних кришках є попереджувальні написи: «Відкривати, відключивши від мережі», «Відкривати, відключивши роз’єднувач». Конструкцією пускача передбачено встановлення пломби або замка на приводі замка швидко відкриває кришки в її закритому положенні, а також встановлення пломби або замка на рукоятку приводу роз’єднувача у відключеному положенні.

Перед початком виконання робіт зі зняттям напруги слід:

— провести необхідні відключення і вжити заходів, що перешкоджають подачі напруги до місця роботи внаслідок помилкового чи самовільного включення комутаційних апаратів;

— вивести плакати «Не включати — працюють люди» на приводах комутаційних апаратів, з допомогою яких може бути подано напругу до місця роботи, встановити при необхідності огородження;

— перевірити покажчиком напруги відсутність напруги на струмовідних частинах;

— заземлити за допомогою переносних заземлень відключені і незаземлені стаціонарними пристроями струмопровідні частини, з’єднані з кабелями напругою понад 1140, якщо роботи будуть проводитися на цих частинах або безпосередньо на кабелях або якщо токоведучі частини знаходяться на доступній відстані дотику. Якщо робота буде проводитися на кабельній лінії кільцевої схеми харчування, то лінія повинна бути заземлена з двох сторін.

Зняття напруги повинно проводитися таким чином, щоб виділені для проведення робіт частині електроустановки або електрообладнання зі всіх сторін були відокремлені від струмів провідних частин, що перебувають під напругою. При цьому з кожного боку повинен бути забезпечений розрив ланцюга, утворений відключенням роз’єднувача або выкатыванием висувної частини комплектного розподільного пристрою. повним роз’єднанням електричного з’єднувача, зняттям шин (проводів), від’єднанням витягом кінцеве оброблення кабелю з ввідного пристрою. В електроустановках напругою до 1140 Ст. розрив ланцюга може бути утворений відключенням автоматичного вимикача з ручним приводом.

Для запобігання помилкового вмикання комутаційних апаратів, якими знято напругу, необхідно приводи цих апаратів заблокувати в положенні «Вимкнено» і замкнути замками або рівноцінними пристосуваннями, якщо це дозволяє їх конструкція. Ключі від замків повинні перебувати у виконавця робіт. Допускається встановлювати замок на дверях підстанції або камери, в якій розташовані всі вимкнені апарати. Замки можуть не встановлюватися при розташуванні апарату в межах видимості з робочого місця або при наявності постійного або призначеного на час виробництва робіт чергового.

Перевірка відсутності напруги повинна проводитися покажчиком в електроустановках напругою до 660 Ст. В між усіма фазами та між кожною фазою і землею, а в електроустановках напругу 1140 В і вище — кожної фази по відношенню до землі. Перевірка повинна проводитися в діелектричних рукавичках.

Для заземлення струмопровідних частин повинні використовуватися переносні заземлення з затискачами, пристосованими до конструкцій контактних затискачів рудникового електрообладнання.

Допускається застосовувати переносні заземлення, тому що окремі для кожної фази. Накладення переносного заземлення може проводитися за допомогою штанги з розмірами ізолюючої частини, що задовольняють вимогам до покажчиків напруги до 10 кВ.

Ділянка контактного проводу, на якому ведуться роботи повинен бути вимкнений і заземлений на рейки з обох сторін, а на відключених секційних роз’єднувачах повинні бути вивішені плакати «Не включати — працюють на лінії».

Контактний провід обов’язково слід відключати перед початком гірничих і монтажних робіт у виробці навантаження і розвантаження довгомірних матеріалів, а також при необхідності заміни або відновлення обірваного контактного проводу, заміни підвісок, ремонту мережі освітлення та заміни ламп, підвішування сигнальних датчиків і проводів, вимірювання опору ізоляції ділянки контактного проводу та дільничного ізолятора, вимірювання зносу контактного проводу, прокладання кабелів, заміни рейок.

Включення і відключення секційних роз’єднувачів у контактної мережі слід проводити, користуючись діелектричними рукавичками.

Роботи по ревізії і ремонту контактних електровозів повинні проводитися при опущеному і зафіксованому струмоприймачі, а також вимкненому і заблокованому автоматичному вимикачі. Роботи по заміні елементів струмоприймача на лінії слід виконувати в діелектричних рукавичках.

Використана література

Л. П. Поспєлов, П. М. Ашебъев «Автоматизація виробництва на вугільних шахтах».

Л. П. Поспєлов «Основи автоматизації виробництва».

Короткий опис статті: електромагнітний пускач Назва: Пускач електромагнітний вибухобезпечний ПВІ; Файл: Пускач електромагнітний вибухобезпечний ПВІ.rtf; Дата: 01.01.2002 01:34; Розмір: 111kb. документи, навчальний матеріал, школярі, студенти, абітурієнти, лекції, навчання, освіта

Джерело: Пускач електромагнітний вибухобезпечний ПВІ — Пускач електромагнітний вибухобезпечний ПВІ.rtf

Також ви можете прочитати