Схеми підключення магнітного пускача для керування асинхронним

03.10.2016


Магнітний пускач являє собою простий комплект апаратів для дистанційного керування електродвигунами і крім самого контактора часто має кнопкову станцію і апарати захисту.

Схема підключення нереверсивного магнітного пускача

На рис. 1, а, б показані відповідно монтажна і принципова схеми включення нереверсивного магнітного пускача для управління асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором. На монтажній схемі межі одного апарату обводять штриховою лінією. Вона зручна для монтажу апаратури і пошуку несправностей. Читати ці схеми важко, так як вони містять багато пересічних ліній.

Рис. 1. Схема включення нереверсивного магнітного пускача: а — монтажна схема включення пускача, електрична принципова схема включення пускача

На принциповій схемі всі елементи одного магнітного пускача мають однакові буквено-цифрові позначення. Це дозволяє не зв’язувати разом умовні зображення котушки контактора і контактів, домагаючись найбільшої простоти і наочності схеми.

Нереверсивний магнітний пускач має контактор КМ з трьома головними замикаючими контактами (Л1 — С1, Л2 — С2, Л3 — С3) і одним допоміжним замикаючим контактом (3-5).

Головні ланцюги, по яких протікає струм електродвигуна, прийнято зображати жирними лініями, а ланцюги живлення котушки пускача (або ланцюга керування) з найбільшим струмом — тонкими лініями.

Принцип дії схеми включення нереверсивного магнітного пускача

Для включення електродвигуна М необхідно короткочасно натиснути кнопку SB2 «Пуск». При цьому ланцюзі котушки магнітного пускача, потече струм, якір притягнеться до сердечника. Це призведе до замикання головних контактів у колі живлення електродвигуна. Одночасно замкнеться допоміжний контакт 3 — 5, що створить паралельну ланцюг живлення котушки магнітного пускача.

Якщо тепер кнопку «Пуск» відпустити, то котушка магнітного пускача буде включена через власний допоміжний контакт. Таку схему називають схемою самоблокування. Вона забезпечує так звану нульову захист електродвигуна. Якщо в процесі роботи електродвигуна напруга в мережі зникне або значно знизиться (зазвичай більш ніж на 40% від номінального значення), то магнітний пускач відключається і його допоміжний контакт розмикається.

Після відновлення напруги для включення електродвигуна необхідно повторно натиснути кнопку «Пуск». Нульова захист запобігає непередбачений, мимовільний пуск електродвигуна, який може призвести до аварії.

Апарати ручного керування (рубильники, кінцеві вимикачі) нульовою захистом не мають, тому в системах управління верстатним приводом зазвичай застосовують управління з використанням магнітних пускачів.

Для відключення електродвигуна досить натиснути кнопку SB1 «Стоп». Це приводить до розмикання ланцюга самопитания і відключення котушки магнітного пускача.

Схема підключення реверсивного магнітного пускача

У тому випадку, коли необхідно використовувати два напрямки обертання електродвигуна, застосовують реверсивний магнітний пускач, принципова схема якого зображена на рис. 2, а.

Рис. 2. Схеми включення реверсивного магнітного пускача

Принцип дії схем включення реверсивного магнітного пускача

Для зміни напряму обертання асинхронного електродвигуна необхідно змінити порядок чергування фаз статорної обмотки.

У реверсивному магнітному пускачі використовують два контактори: КМ1 і КМ2. З схеми видно, що при випадковому одночасному включенні обох контакторів у ланцюга головного струму відбудеться коротке замикання. Для виключення цього схема має блокуванням.

Якщо після натискання кнопки SB3 «Вперед» до включення контактора КМ1 натиснути кнопку SB2 «Назад», то розмикальний контакт цієї кнопки відключить котушку контактора КМ1, а замикає контакт подасть харчування в котушку контактора КМ2. Відбудеться реверсування електродвигуна.

Електрична схема ланцюга управління реверсивного пускача з блокуванням на допоміжних розмикає контакти зображена на рис. 2, б.


У цій схемі включення одного з контакторів, наприклад КМ1, приводить до розмикання ланцюга живлення котушки іншого контактора КМ2. Для реверсу необхідно натиснути кнопку SB1 «Стоп» і відключити контактор КМ1. Для надійної роботи схеми необхідно, щоб головні контакти контактора КМ1 разомкнулись раніше, ніж відбудеться замикання розмикає допоміжних контактів в ланцюзі контактора КМ2. Це досягається відповідним регулюванням положення допоміжних контактів по ходу якоря.

У серійних магнітних пускачах часто застосовують подвійну блокування по наведеним вище принципам. Крім того, реверсивні магнітні пускачі можуть мати механічне блокування з перекидним важелем, що перешкоджає одночасного спрацьовування електромагнітів контакторів. В цьому випадку обидва контактора повинні бути встановлені на загальній підставі.

Короткий опис статті: контактори

Джерело: Схеми підключення магнітного пускача для управління асинхронним електродвигуном — Статті з електротехніки — Каталог статей — Електромеханіка

Також ви можете прочитати