Контролер припливної вентиляції ОВЕН ТРМ133

18.09.2015

Призначення ОВЕН ТРМ 133

Контролер ОВЕН ТРМ133 призначений для регулювання температури повітря в приміщеннях, обладнаних системою припливної вентиляції з водяним калорифером.

Функціональні можливості ОВЕН ТРМ 133

 • УПРАВЛІННЯ КАЛОРИФЕРОМ для нагріву припливного повітря
 • АВТОМАТИЧНИЙ ВИБІР РЕЖИМІВ роботи (підтримання температури припливного повітря, захист від замерзання, день/ніч і ін)
 • АВТОНАСТРОЙКА ПІД-регуляторів
 • ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО АВАРІЇ
 • ІНТЕРФЕЙС RS-485
 • КОНФІГУРУВАННЯ приладу з ПК або клавіатури на передній панелі
 • ЗАВАДОСТІЙКІСТЬ завдяки імпульсного джерела живлення 90. 245 В частотою 47. 63 Гц

  Безкоштовно: ОРС-сервер, драйвер для роботи з SCADA-системи TRACE MODE; бібліотеки WIN DLL

  Функціональна схема приладу
  Контролер припливної вентиляції ОВЕН ТРМ133
  Універсальні вимірювальні входи

  ТРМ133 має 7 універсальних входів, до яких можна підключати датчики різних типів:

 • термосопроотивления ТСП 50П, 100П (Pt100), 500П, 1000П (Pt1000), ТСМ 50М, 100М, ТСН 100Н, 1000Н;
 • термопари ТХК(L), ТХА(К);
 • датчики з уніфікованим вихідним сигналом струму 0. 5 мА, 0(4). 20 мА або напруги 0. 1 В;
 • датчики положення засувки (резистивні або струмові).

  Універсальні входи використовуються для вимірювання:

  Т про – температури зворотної води в контурі теплоносія;

  Т к 2 – кімнатної температури в другій точці (або для підключення задатчика кімнатної температури);

  Д вл – вологості (вхід з вбудованим шунтувальним резистором 100 Ом для прямого підключення датчика з струмовим виходом).

  Дискретні входи для діагностики справності системи вентиляції і перемикання режимів

  6 дискретних входів ТРМ133 призначені для підключення таких датчиків:

  С1 – комутуючі пристрій (таймер, тумблер тощо) для дистанційного переведення системи в черговий режим;

  С2 – датчик контролю справності припливного вентилятора по потоку повітря;

  3 – датчик контролю засмічення фільтра припливного (витяжного) вентилятора;

  С4 – датчик переведення системи в режим захисту калорифера від замерзання;

  5 – датчик пожежної сигналізації;

  6 – датчик контролю справності витяжного вентилятора.

  Виходи для управління вентилятором, жалюзі, КЗР і аварійною сигналізацією

  ТРМ133 оснащений наступними вбудованими вихідними елементами:

 • 4 е/м реле 4 220 В для керування жалюзі, припливним вентилятором, КЗР і пристроями аварійної сигналізації;
 • 2 ЦАП 4. 20 мА або 0. 10 В для управління аналоговим КЗР.

  При цьому ТРМ133 може керувати засувками як з датчиком положення, так і без нього (за математичної моделі, закладеної в прилад).

  Автоматичний вибір режимів роботи системи припливної вентиляції

  ТРМ133 здійснює автоматичний вибір режимів роботи системи припливної вентиляції:

 • ПІДТРИМКА ТЕМПЕРАТУРИ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ (ПІД-регулювання);
 • ПРОГРІВ КАЛОРИФЕРА при запуску системи і при перемиканні режимів;
 • ДЕНЬ/НІЧ (з вбудованим годинником реального часу);
 • ЧЕРГОВИЙ РЕЖИМ (перемикання вручну або за повідомленням про аварію);
 • ЗАХИСТ КАЛОРИФЕРА ВІД ЗАМЕРЗАННЯ;
 • ЗАХИСТ СИСТЕМИ ВІД ПЕРЕВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЗВОРОТНОЇ ВОДИ за графіком;
 • ЛІТНІЙ РЕЖИМ.
  Висока точність підтримки температури завдяки ПІД-регулювання

  Завдяки використанню в ТРМ133 ПІД-закону регулювання досягається висока точність підтримки температури припливного повітря і зворотної води. Високу точність забезпечує також сучасний алгоритм автоналаштування приладу на об’єкті.

  Крім того, в ТРМ133 використовуються декілька контурів ПІД-регулювання (їх кількість залежить від модифікації), що дозволяє гнучко настроювати прилад для роботи в різних режимах.

  Контролер припливної вентиляції ОВЕН ТРМ133

  Сучасний ефективний алгоритм АВТОНАЛАШТУВАННЯ ПІД-регулятора: розроблений компанією ОВЕН спільно з провідними російськими вченими

  При автонастройке прилад обчислює оптимальні для даного об’єкта значення коефіцієнтів ПІД-регулювання. Наступна нескладна ручне налаштування дозволяє звести до мінімуму перерегулювання.

  Забезпечення надійної та безпечної роботи системи припливної вентиляції

  Високу перешкодозахищеність, безпеку і надійність роботи системи вентиляції під управлінням ТРМ133 забезпечують:

 • цифрова фільтрація аналогових входів і захист від «брязкоту» дискретних входів;
 • імпульсний широкодіапазонний блок живлення, стабілізуючий параметри контролера;
 • детальна діагностика справності вузлів системи вентиляції і вимірювальних датчиків з видачею аварійних повідомлень на дисплей;
 • наявність режиму ЧЕРГОВИЙ, в який система переводиться в разі аварії (наприклад, при пожежі)

  Крім того, всі основні вузли ТРМ133 – блок живлення, входи, виходи і модуль інтерфейсу RS-485 – мають високовольтну гальванічну ізоляцію один від одного.

  Інтерфейс зв’язку RS-485

  У ТРМ133 встановлений модуль інтерфейсу RS-485, організований за стандартним протоколом ОВЕН. Інтерфейс RS-485 дозволяє:

 • налаштувати прилад на ПК (програма-конфігуратор надається безкоштовно;
 • передавати в мережу поточні значення вимірюваних величин, вихідний потужності регулятора, а також будь-яких програмованих параметрів;
 • одержувати з мережі оперативні дані для генерації керуючих сигналів.

  ТРМ133 може працювати в мережі тільки при наявності в ній «майстра», функцію якого може виконувати, наприклад, персональний комп’ютер.

  Підключення ТРМ133 до ПК здійснюється через адаптер ОВЕН АС3-М або АС4.

  При інтеграції ТРМ133 в АСУ ТП в якості програмного забезпечення можна використовувати SCADA-систему Owen Process Manager або яку-небудь іншу програму.

  Компанія ОВЕН безкоштовно надає для ТРМ133:

 • драйвер для Trace Mode;
 • OPC-сервер для підключення приладу до будь SCADA-системі або в іншій програмі, що підтримує OPC-технологію;
 • бібліотеки WIN DLL для швидкого написання драйверів.
  Режими роботи

  Нижче наведені режими роботи ТРМ133-01 при управлінні системою припливної вентиляції з водяним калорифером.

  Регулювання температури припливного повітря в системі з водяним калорифером

  Це основний режим роботи ТРМ133. При вході в цей режим прилад відкриває жалюзі і включає припливний вентилятор.

  Нагрів припливного повітря. ТРМ133 забезпечує підтримання на заданому рівні температури припливного повітря Тпр з допомогою калорифера. Для цього прилад управляє положенням КЗР, який регулює потік теплоносія, що подається в калорифер.

  Умови переходу в цей режим:

  Контролер припливної вентиляції ОВЕН ТРМ133

  Приклад графіка температури зворотної води — Т про.гр = f(T н )

  Захист від замерзання води в калорифері

  Замерзання води в калорифері загрожує руйнуванням всієї системи. Тому при падінні температури зворотної води Тпро або температури припливного повітря Тпр нижче критичних значень ТРМ133 переводить систему в режим ЗАХИСТУ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ ВОДИ В КАЛОРИФЕРІ.

  Для максимально швидкого підвищення температури ТРМ133 формує команду на вимикання вентилятора, закриття жалюзі і повне відкриття КЗР.

  ТРМ133 переводить систему в режим ЗАХИСТУ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ також при виникненні несправності будь-якого з вхідних датчиків (обрив, коротке замикання) і при спрацьовуванні контактного датчика С4.

  Умови переходу в цей режим:

  Черговий режим

  ЧЕРГОВИЙ РЕЖИМ передбачений для випадків, коли в роботі припливної вентиляції немає необхідності (нічний час, вихідні дні тощо). У цьому режимі ТРМ133 закриває жалюзі, вимикає вентилятор і контролює тільки температуру зворотної води за графіком.

  Перехід в ЧЕРГОВИЙ РЕЖИМ здійснюється:

 • дистанційно за допомогою зовнішнього комутуючого пристрою С1;
 • з аварійного повідомлення від датчика контролю справності вентилятора С2 або пожежної сигналізації С6;
 • установкою відповідного програмованого параметра з клавіатури приладу або ПК).

  Короткий опис статті: контролери овен Контролер припливної вентиляції ОВЕН ТРМ133 Контролер припливної вентиляції ОВЕН ТРМ133

  Джерело: Контролер припливної вентиляції ОВЕН ТРМ133