Регулятор частоти обертання типу UG-8 фірми «ВУДВОРД.

23.07.2015

Регулятор частоти обертання типу UG-8 фірми «ВУДВОРД»

Популярність: 0.29 %

Посібник з експлуатації регулятора UG-8.

Даний посібник з експлуатації (КЕ) поширюється на регулятори UG-8. виготовляються фірмою «Вудворд» і встановлюються на двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) і допоміжні турбіни морських суден.

РЕ застосовується при вивченні конструкції регулятора, при налагодженню та регулюванню регуляторів як окремо працюючих приводних двигунів, так і двигунів однакової або різної потужності, призначених для паралельної роботи. РЕ може бути використане при замовленні ЗІП.

РЕ містить опис конструкції, принципу дії і роботи регулятора на різних режимах, а також вказівки щодо його використання, налагодження та технічного обслуговування. Одночасно з РЕ слід користуватися фірмовими інструкціями, доповненнями до них, правилами технічної експлуатації, правил техніки безпеки та ін а також фірмовими інструкціями на додаткові пристрої до регулятора (синхронізуючі електродвигуни, стоп-пристрої, підсилювачі та ін.).

Для технічного обслуговування (ТО) регулятора прийнята безперервна система технічного обслуговування, що характеризується періодичністю та складом робіт, виконуваних як судновим екіпажем, так і базою технічного обслуговування (БТО) або іншими спеціалізованими береговими підприємствами.

Склад і періодичність робіт кожного виду ТО залежать від фактичного технічного стану регулятора. Тому при плануванні ТО слід планувати огляд і контроль технічного стану і лише за його результатами приймати рішення про склад і часу проведення більш складних робіт.

Як правило, БТО або спеціалізованим береговим підприємством виконуються роботи, пов’язані з демонтажем, повним розбиранням та ремонтом деталей.

Інші роботи повинні виконуватися судновим складом у період експлуатації судна.

При передачі регулятора з судна на берегове підприємство (або назад) слід виконати наступне:

заповнити регулятор тим маслом, яким він зазвичай заповнений при експлуатації. Вказати марку масла в супровідній документації;

приводний і вихідний вали змастити мінеральних циліндровим маслом типу М. С-20, обернути одним шаром парафінованого паперу і обшити дерев’яними брусками для оберігання від забоїн і вигинів і для можливості транспортування регулятора год вертикальному положенні;

у супровідній документації записати заводські номери регуляторів та їх належність до відповідних двигунів, а також необхідні уставки обмеження навантаження і статизма для попередньої настройки регулятора.

Доставлений на берегове підприємство регулятор повинен зберігатися у вертикальному положенні в спеціально відведеному місці, що виключає псування деталей від корозії і механічних пошкоджень.

При зберіганні понад 6 міс консервація і упаковка регулятора повинні виконуватися у відповідності з ОСТ 5.9583-75 «Єдина система захисту від корозії і старіння. Механізми та обладнання суднові. Типові технологічні процеси консервації та розконсервації».

Регулятор UG-8 фірми «Вудворд» призначений для автоматичної підтримки частоти обертання валів приводних двигунів в заданых межах на всіх режимах роботи.

ЗМІСТ:
1. Введення.

2. Загальні вказівки.

8. Пристрій і робота складових частин регулятора UG-8.
9. Використання регулятора вудворд UG-8.
10. Регулювання і настроювання регулятора UG-8, встановленого на двигуні.
11. Технічне обслуговування регулятора UG-8 (ТО).

Короткий опис статті: регулятори Посібник з експлуатації регулятора UG-8. Даний посібник з експлуатації (КЕ) поширюється на регулятори UG-8, що виготовляються фірмою «Вудворд» і встановлюються н регулятора, UG-8, частота, навантаження, обертання, обслуговування, робота, Вудворд

Джерело: Регулятор частоти обертання типу UG-8 фірми «ВУДВОРД»

Також ви можете прочитати