Різне

1.5 Крива Філліпса.doc_1

21.02.2017

1.5. Крива Філліпса

Хоч розглянута нами крива носить ім’я Е. І. Філліпса в пам’ять про його емпіричних дослідженнях, присвячених безробіттю та заробітної плати у Великобританії, першим проаналізував залежність між інфляцією і безробіттям Ірвінг Фішер, а не Філліпс.

Філліпс представив цю залежність у вигляді кривої, яка характеризує функціональний зв’язок цих двох величин: чим вище безробіття, тим більше приріст грошової зарплати, тим нижче зростання цін; і навпаки, чим нижче безробіття і вище занятість, тим більше приріст грошової зарплати, тим вище темп зростання цін.

Пропонувався як би «вибір». хочете високий рівень зайнятості – миріться з високими темпами зростання цін; віддаєте перевагу стабільні ціни – погоджуйтеся з високим рівнем безробіття.

Робота Філліпса не була настільки ж різнобічної як сьогоднішні дослідження. Він зосередив увагу на номінальній заробітній платі та фактичному рівні безробіття, оскільки ще не мав уявлення про концепції інфляційних очікувань та природного рівня безробіття.

Крива Філліпса вперше з’явилася в 1958 р., коли А. У. Філліпс вивів емпіричну криву на основі розкиду даних, що характеризують зв’язок між щорічною процентною зміною грошової заробітної плати та часткою безробітних у загальній величині робочої сили в Англії протягом 1861-1913 рр .. Філліпс представив цю залежність у вигляді кривої, яка характеризує функціональний зв’язок цих двох величин: чим вище безробіття, тим більше приріст грошової зарплати, тим нижче зростання цін; і навпаки, чим нижче безробіття і вище занятість, тим більше приріст грошової зарплати, тим вище темп зростання цін.

Пропонувався як би «вибір». хочете високий рівень зайнятості – миріться з високими темпами зростання цін; віддаєте перевагу стабільні ціни – погоджуйтеся з високим рівнем безробіття. Отримана крива мала негативний нахил, показуючи тим самим зворотний зв’язок між цими двома змінними. Навряд чи це було несподіваним відкриттям: коли рівень безробіття низький і ринок праці динамічний, грошова зарплата повинна рости; коли ж рівень безробіття високий, а ринок праці млявий, грошова зарплата перестане рости і навіть буде падати. Головне ж нововведення, того, що міститься в кривій Філліпса, полягала в тому, щоб показати, що зростання грошової зарплати може співіснувати з помітною величиною безробіття.

Відповідно до кривої Філліпса (рис.1-6) зарплата в Сполученому Королівстві виявляла тенденцію до зростання задовго до досягнення абсолютно повної зайнятості; вона починала зростати при рівні безробіття близько 5,5% – у точці, в якій крива Філліпса перетинає горизонтальну лінію, що відповідає нульовому рівню зростання грошової заробітної плати. Колеги Філліпса по Лондонській економічній школі незабаром довели дослідження Філліпса до більш пізніх часів, підтвердивши висновок Філліпса про те, що рівень повної зайнятості, при якому негнучкість заробітної плати змінюється її гнучкістю в

Короткий опис статті: Філліпс офіційний сайт

Джерело: 1.5 Крива Філліпса.doc_1

Також ви можете прочитати