Аналіз фінансової діяльності підприємства на прикладі ВАТ Радиодеталь

13.04.2017

Аналіз фінансової діяльності підприємства на прикладі ВАТ «Радиодеталь»
Оцінка фінансового стану ВАТ «Радиодеталь». Формування аналітичного балансу. Аналіз змін в структурі майна підприємства та джерел його формування, структури і динаміки основних засобів, інтенсивності і ефективності їх використання.
Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своїй навчанні і роботі, будуть вам дуже вдячні.

Подібні документи

Аналіз структури статей балансу і динаміки змін (горизонтальної та вертикальної). Аналіз структури джерел засобів підприємства та його майна. Визначення фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та рентабельності підприємства.

курсова робота [61,4 K], добавлен 03.09.2010

Характеристика фінансового стану підприємства як основна мета фінансового аналізу. Аналіз змін у складі та структурі майна. Оцінка структури джерел коштів. Аналіз показників платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості.

курсова робота [93,9 K], добавлен 09.12.2014

Оцінка динаміки і структури майна, джерел його формування. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства. Аналіз платоспроможності підприємства, ліквідності активів і балансу, собівартості виробів за статтями калькуляції.

звіт по практиці [476,1 K], добавлен 20.07.2012

Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства і джерел формування майна. Попередній аналіз структури балансу фірми. Оцінка ділової активності та розрахунок фінансового циклу. Заходи по зміцненню фінансового стану.

курсова робота [102,3 K], добавлен 09.03.2009

Експрес-аналіз фінансового становища організації. Оцінка ефективності використання оборотних коштів. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу. Розрахунок впливу основних засобів на обсяг продажів продукції. Оцінка структури балансу.

курсова робота [46,6 K], добавлен 01.02.2012

Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Порядок формування та ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз складу, структури і динаміки майна організації. Розподіл прибутку підприємства.

дипломная работа [5,4 M], добавлен 19.04.2015

Побудова аналітичного балансу підприємства. Аналіз нерухомого майна (необоротних активів). Показники дебіторської заборгованості. Аналіз капіталу (джерел фінансування) підприємства, ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості.

курсова робота [468,5 K], добавлен 04.07.2011

Аналіз складу, структури і динаміки вартості майна і джерел їх формування, фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності. Аналіз структури та динаміки доходів, витрат та прибутку підприємства, ефективності його діяльності.

курсова робота [43,2 K], добавлен 04.12.2014

Оцінка фінансового стану підприємства методом експрес-аналізу. Аналіз динаміки і структури джерел формування майна підприємства, ліквідності організації, ділової активності, фінансової стійкості, фінансових результатів і рентабельності.

Короткий опис статті: радіодеталі суми Оцінка фінансового стану ВАТ

Джерело: Аналіз фінансової діяльності підприємства на прикладі ВАТ «Радиодеталь»

Також ви можете прочитати