Різне

Організація розгалужень

21.02.2017

Організація розгалужень

Дуже поширеною завданням є програмування процесів з кількома наслідками – розгалужених процесів.

Тут використовується позначений оператор (2 PRINT y ). Необхідність у цьому виникла внаслідок потреби перейти до друку операторів IF, минаючи оператор y=10-0.5*x. В даному випадку мітка може бути будь-яким числом, а не тільки 2. Зауваження. В блок-схемі, на зв’язках мають очевидне напрямок, стрілки можна не вказувати.

Зазначимо, що практично будь-яка задача може бути запрограмована різними способами. Наприклад, тут можливо і таке рішення.

IF x < 0 THEN y=5+x: PRINT y: END

IF $ x<10 THEN y=5: PRINT y: END

y=10-0.5*x: PRINT y

Завдання 2. Дано три довільних числа А, В, С. Скласти програму, яка аналізує їх і, якщо сума перших двох чисел не менше третього, а друге число більше від першого – видає повідомлення ВІРНО. Якщо хоча б одна з умов не виконується повідомлення НЕВІРНО. Іншими словами

Організація розгалужень
«ВІРНО» якщо А+В>=C і У>A

«НЕВІРНО» – в іншому випадку

На рис. 5 і 6 представлено рішення (блок-схема і програма), повністю адекватне умовам. Однак у деяких випадках рішення зручно шукати, перетворивши умова на протилежне, тобто

Організація розгалужень
«НЕВІРНО» якщо А+В

«ВІРНО» – в іншому випадку

Це дозволяє іноді спростити програмування (рис. 7).

При необхідності виконувати аналіз одночасно декількох умов зручно скористатися логічними функціями. Аргументами логічних функцій є висловлювання, щодо яких завжди можна сказати, істинні вони чи хибні. До таких висловлювань належать математичні операції порівняння – дорівнює, більше, менше і т. д. Так, наприклад, вираз виду Х=Y завжди може бути тільки істинним або тільки хибним. Розглянемо найважливіші логічні функції (див. таблицю нижче).

Функція одного аргументу НЕ істинна тоді і тільки тоді, коли помилкова її аргумент. Тобто значення функції завжди назад аргументу. Поведінка функції повністю описує таблиця. В операторі IF функція І позначається словом NOT. Наприклад, наступні два оператора повністю ідентичні

IF $ X=10 THEN Y=5

Короткий опис статті: phillips s5x

Джерело: Організація розгалужень

Також ви можете прочитати