Типи конденсаторів Широке поширення одержали наступні типи конденсаторів.

13.04.2017

Підручник з фізики для вступників до ВНЗ

Типи конденсаторів

Широке поширення одержали наступні типи конденсаторів:

— Керамічні

— Танталові

— Електролітичні – виготовлені з металевої фольги з оксидною плівкою в якості ізолятора. Володіють найбільшою ємністю

— Слюдяні – виготовлені з металізованої слюди

— Майларові – виготовлені з покритою алюмінієм (алитированной) майларової плівки

Кожному типу конденсаторів притаманні свої властивості та області застосування.

Характеристики різних типів конденсаторів.

Конденсатори використовуються в різних радіоелектронних пристроях. Вони використовуються для згладжування пульсацій в випрямлячах змінного струму, для поділу постійної і змінної складової струму в електричних коливальних контурах радіопередавачів та радіоприймачів, для накопичення великих запасів електричної енергії при проведенні фізичних експериментів в області лазерної техніки та керованого термоядерного синтезу.

Паралельне з’єднання конденсаторів

Докладемо напругу до паралельно з’єднаних конденсаторів:

CU = Q = Q1+ .+Qn=C1U+ .+CnU=(C1+ .+Cn)U

C = C1 +. + Cn

Послідовне з’єднання конденсаторів

Для послідовного з’єднання конденсаторів маємо такий вираз, як для паралельного з’єднання резисторів:

C =

Типи конденсаторів Широке поширення одержали наступні типи конденсаторів.

ЄМНІСТЬ ПЛОСКОГО КОНДЕНСАТОРА(навч. 10кл.стр.400-402)

См.вище «Конденсатор» (навч. 10кл.стр. 400-402)

ДІЕЛЕКТРИКИ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ(навч. 10кл.стр.386-390)

Поняття та визначення вільного заряду

Поняття та визначення зв’язаного заряду

Визначення провідника. Приклади

Визначення діелектрика. Приклади

Полярні й неполярні діелектрики. Приклади

Поведінка полярних і неполярних діелектриків в електростатичному полі

Визначення і фізика процесу поляризації діелектриків

Діелектрична проникність і напруженість поля в діелектрику(див. нижче навч. 10кл.стр.390-391)

На силу взаємодії між зарядженими частинками істотно впливає середовище, в якій вони знаходяться. У середовищі сила взаємодії завжди нижче, ніж у вакуумі.

Будь-яке середовище послаблює напруженість поля. Ступінь зменшення напруженості залежить від властивостей середовища.

Електричні характеристики середовища визначаються рухливістю заряджених частинок в ній.

Рухливість заряджених частинок у речовині визначається його будовою.

Всі речовини з концентрації і рівнем рухливості заряджених частинок діляться на три групи:

— провідники

— діелектрики

— напівпровідники

Вільні заряди – заряджені частинки одного знака, здатні переміщатися під дією електричного поля.

Зв’язані заряди – різнойменні заряди входять в склад атомів (або молекул), які не можуть переміщатися під дією електричного поля незалежно один від одного.

Вільні заряди не можуть виникнути, якщо енергія зв’язку електрона зі своїм атомом велика в порівнянні з енергією його взаємодії з сусідніми атомами речовини.

Провідник – речовина, у якому вільні заряди можуть переміщатися по всьому об’єму.

Більшість металів і розчинів солей – провідники.

Діелектрик – речовина, що містить тільки зв’язані заряди.

Вільні заряди в діелектрику відсутні. Він практично не проводить електричний струм.

Гази і деякі рідини – діелектрики.

В напівпровіднику енергія зв’язку електронів з атомом порівнянна з енергією взаємодії з сусідніми атомами. Вільні електрони в напівпровіднику можуть утворюватися лише при отриманні додаткової енергії ( в результаті нагрівання або під дією електричного поля)

Напівпровідник – речовина, у якому кількість вільних зарядів залежить від зовнішніх умов (температури, напруженості електричного поля)

До напівпровідників відносяться приблизно 80% речовин: мінерали, кремній, селен, германій тощо)

Молекули по структурі розподілу в них електричного заряду поділяються на два види:

— полярні

— неполярні

В полярних молекулах (H20, CO, SO2) центри зв’язаних зарядів (ядер, електронних оболонок) знаходяться на деякій відстані один від одного. Моделлю такої електронейтральної молекули може служити електричний диполь.

В неполярних молекулах (H2, N2, O2), що мають симетричне будова, центри позитивних і негативних зв’язаних зарядів збігаються.

Діелектрики у відповідності зі структурою їх молекул, діляться на два виду:

— полярні

— неполярні

Полярний діелектрик складається з полярних молекул, неполярний – з неполярних.

Всередині діелектрика, поміщеного в зовнішньо електростатичне поле відбувається просторовий перерозподіл заряду.

В полярних діелектриках зовнішнє поле повертає хаотично розташовані молекули вздовж напруженості поля.

Типи конденсаторів Широке поширення одержали наступні типи конденсаторів.

В неполярних діелектриках електростатичне поле спочатку поляризує молекули, розтягуючи в різні боки позитивні і негативні заряди, а потім повертає їх уздовж осі напруженості поля.

Типи конденсаторів Широке поширення одержали наступні типи конденсаторів.

Поляризація діелектрика – процес орієнтації диполів або поява під дією зовнішнього електростатичного поля орієнтованих по полю диполів.

В залежності від механізму поляризації розрізняють:

— деформаційна поляризація

— орієнтаційна поляризація

Незалежно від виду поляризації у будь-поляризованого діелектрика з’являється в електричному полі сумарний електричний дипольний момент.

Теплове рух молекул перешкоджає впорядкованої орієнтації всіх диполів. Тільки при температурі абсолютного нуля всі диполі вишикувалися б вздовж силових ліній поля. Таким чином, під вплив поля відбувається лише часткова орієнтація електричних диполів. Це означає, що в середньому кількість диполів, орієнтованих уздовж поля, більше, ніж кількість диполів, орієнтованих проти поля.

Явище поляризації описується з допомогою важливої характеристики поляризованності або вектора поляризації.

Короткий опис статті: паралельне з’єднання електролітичних конденсаторів

Джерело: Типи конденсаторів Широке поширення одержали наступні типи конденсаторів ::: physicedu.uk

Також ви можете прочитати