«ВИРІШУ ЄДІ.: фізика. ЄДІ 2017: завдання, відповіді, рішення. Навчальна система Дмитра Гущина.

13.04.2017

Раз-чи-робітники в тому, що перед-ду-щей за-так-че кон-ден-са-тор від-ключ гай-чен від іс-точ—ка, а в

цієї — під-ключ гай-чен.

за-так-чах тре-бу-ет-ся пев-де-лити, як мо-ня-ет-ся енер-гія кон-ден-са—ра при уве-чи-че-нді рас-сто-я-ня між-скарб-ка-мі. Всі-гда треба ста-рать-ся іс-поль-зо-вати такі фор-го-ли, ко—х «ме-ня-ет-ся» мі—маль-ве ко-чи-че-ство ве-чи-чин. В дан-ної за-так-че-пря—ня осту-ет-ся весь час по-сто-ян-вим (воно одно на-пря—нію на іс-точ—ке), а ось заряд на пла-сті-ни кон-ден-са—ра при їх раз-дви—нді з-ме-ня-ет-ся (він-бе-га-ет з іс-точ—ка). По-це-го ло-гич-але іс-поль-зо-вати фор-го-лу для енер-гії кон-ден-са—ра «ВИРІШУ ЄДІ.: фізика. ЄДІ 2017: завдання, відповіді, рішення. Навчальна система Дмитра Гущина.
. Тоді відразу по-нят-але, як мо-ня-ет-ся ця ве-чи-чи-при з-ме-не-нді ем-до-сті. Можна було б іс-поль-зо-вати і сот-рую фор-го-лу «ВИРІШУ ЄДІ.: фізика. ЄДІ 2017: завдання, відповіді, рішення. Навчальна система Дмитра Гущина.
, але тут треба ще по-нувати, як мо-ня-ет-ся заряд при з-ме-не-нді ем-до-сті, тобто при-спричиняти фор-го-лу «ВИРІШУ ЄДІ.: фізика. ЄДІ 2017: завдання, відповіді, рішення. Навчальна система Дмитра Гущина.
, тобто по суті знову прий-ти до «ВИРІШУ ЄДІ.: фізика. ЄДІ 2017: завдання, відповіді, рішення. Навчальна система Дмитра Гущина.
. В перед-ду-щей за-так-че всі—бо-рот, заряд пла-стін там з-ме-нитка-ся не може, так як йому не—ку-так взяти-ся, а ось на-пря—ня з-мо-ня-ет-ся, по-це-му одразу при-хо-дит думка про те, що лучі взяти фор-го-лу «ВИРІШУ ЄДІ.: фізика. ЄДІ 2017: завдання, відповіді, рішення. Навчальна система Дмитра Гущина.
.

У прин-ци-пе до-ста-точ-але пом-нитка одну фор-го-лу для енер-гії (будь-яку) і фор-го-лу, визна-де-ля-ю-системоутворюючою ем-кость кон-ден-са—ра («ВИРІШУ ЄДІ.: фізика. ЄДІ 2017: завдання, відповіді, рішення. Навчальна система Дмитра Гущина.
). Все решту-ве можна по-лу-чити. Од—ко, якщо Ви пом—ті не-як-ко ва-рі-ан-тів, іс-поль-зуя їх можна з-бе-жати не-до—рой лиш-ній мо-ро-ки.

Короткий опис статті: ємність повітряного конденсатора Тисячі завдань з рішеннями для підготовки до ЄДІ—2017 по всім предметам. Система тестів для підготовки і самопідготовки до ЄДІ.

Джерело: «ВИРІШУ ЄДІ»: фізика. ЄДІ — 2017: завдання, відповіді, рішення. Навчальна система Дмитра Гущина.

Також ви можете прочитати