Змінний електричний струм початковий рівень, Документ

13.04.2017

Змінний електричний струм початковий рівень

ЗМІННИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Початковий рівень

1. Значення сили змінного струму, виміряне в амперах, задано рівнянням i=0,02sin100 ?t. Вкажіть всі правильні затвердж-дження.

А. Амплітуда сили струму0,02 А.

Б. Період дорівнює 0,02 с.

В. Частота дорівнює 50 Гц.

2. Значення напруги, виміряне в вольтах, задано рівнянням u = 120cos 40 ?t. Вкажіть усі правильні твердження.

А. Амплітуда напруги 100 Ст.

Б. Частота дорівнює 50 Гц.

Ст. Період дорівнює 0,05 с.

3. Значення ЕРС, виміряне в вольтах, задано рівнянням е =5cos 40 ?t.. Укажіть усі правильні твердження.

А. Амплітуда ЕРС 5 Ст.

Б. Період дорівнює 40 с.

В. Частота дорівнює 20 Гц.

4. Значення сили змінного струму, виміряне в амперах, задано рівнянням i = 0,28 sin 50?t. Вкажіть всі правильні утвердження-ня.

А. Амплітуда сили струму 1 А.

Б. Період дорівнює 0,04 с.

В. Частота дорівнює 25 Гц.

5. Значення напруги, виміряне в вольтах, задано рівнянням u = 20cos 100 ?t. Вкажіть усі правильні твердження.

А. Амплітуда напруги 10 Ст.

Б. Частота дорівнює 50 Гц.

Ст. Період дорівнює 0,04 с.

6. Значення ЕРС, виміряне в вольтах, задано рівнянням е = 50sin80 ?t. Вкажіть усі правильні твердження.

А. Амплітуда ЕРС 100 Ст.

Б. Період дорівнює 0,025 с.

В. Частота дорівнює 40 Гц.

Середній рівень

1. По графіку, зображеному на малюнку, визначте амплітуду ЕРС, період і частоту струму. Напишіть рівняння ЕРС.

Змінний електричний струм початковий рівень, Документ

2. По графіку, зображеному на малюнку, визначте амплітуду напруги і період коливання. Запишіть рівняння мгновен-ного значення напруги.

Змінний електричний струм початковий рівень, Документ

3. По графіку, зображеному на малюнку, визначіть амплітуду сили струму, період і частоту. Напишіть рівняння миттєвого значення сили змінного струму.

Змінний електричний струм початковий рівень, Документ

Змінний електричний струм початковий рівень, Документ

4. По графіку, зображеному на малюнку, визначте амплітуду на-пряження, період і значення на-пряження для фази ?/3 радий.

5. По графіку, зображеному на малюнку, визначіть амплітуду сили струму, частоту і значення сили струму для фази 3/2? радий.

Змінний електричний струм початковий рівень, Документ

6. По графіку, зображеному на малюнку, визначте амплітуду ЕРС, період і частоту ЕРС. Напишіть рівняння ЕРС.

Змінний електричний струм початковий рівень, Документ

Достатній рівень

1. Значення сили струму, виміряне в амперах, задано рівнянням i = 0,28 sin 60?, де t виражено в секундах. Визначте амплі-туду сили струму, частоту і період.

2. Значення напруги, виміряне в вольтах, задано рівнянням = 120 cos 40?t, де t виражено в секундах. Чому дорівнює ам-плитуда напруги, період і частота?

3. Значення ЕРС, виміряне в вольтах, задано рівнянням е = 50 sin 5?t, де t виражено в секундах. Визначте амплиту-ду ЕРС, період і частоту.

4. Амплітуда ЕРС змінного струму з частотою 50 Гц дорівнює 100 В. Які значення ЕРС через 0,0025 з і 0,005 с, рахуючи від початку періоду?

5. Миттєве значення ЕРС змінного струму для фази 60° дорівнює 120 Ст. Яка амплітуда ЕРС? Чому одно миттєве значення ЕРС через 0,25 с, рахуючи від початку періоду?

6. Миттєве значення сили змінного струму частотою 50 Гц дорівнює 2 А для фази ?/4. Яка амплітуда сили струму? Знайдіть миттєве значення сили струму через 0,015 с, рахуючи від початку періоду.

Високий рівень

1. Струм у коливальному контурі змінюється з часом за законом i = 0,01sin1000?t. Знайти індуктивність контуру, знаючи, що їм-кость його конденсатора 2 • 10 -5 Ф.

2. Напруга на обкладках конденсатора в коливальному конту-ре змінюється за законом = 50cos10 4 ?t. Ємність конденсатора 0,9 мкФ. Знайти індуктивність контуру, закон зміни з часом сили струму в ланцюзі, частоту, відпо-вующую цього контуру.

3. У коливальному контурі залежність сили струму від часу описується рівнянням i =0,02 sin 500? t. Визначити частоту електромагнітних коливань і індуктивність котушки, якщо максимальна енергія магнітного поля 1,8 • 10 — 4 Дж.

4. Залежність сили струму від часу в коливальному контурі оп-чається рівнянням i = 0,028sin500?t. Індуктивність контуру 0,1 Гн. Визначити період електромагнітних коливань, їм-кость контуру, максимальну енергію магнітного та електр-ського полів.

5. Заряд на обкладинках конденсатора коливального контуру вим-змінюється за законом

q=3Ч10 – 7 cos800?t. Індуктивність контуру 2 Гн. Нехтуючи активним опором, знайти электроем-кость конденсатора і максимальні значення енергії електричної-тичного поля конденсатора і магнітного поля котушки індук-ності.

6. Напруга на обкладках конденсатора в коливальному конту-ре змінюється за законом = 100 cos10 4 ?t. Електроємність конден-сатора 0,9 мкФ. Знайти індуктивність контуру і максимальне значення енергії магнітного поля котушки.

Активний, ємнісний та індуктивний опір

Середній рівень

Визначити ємність конденсатора, опір якого в ланцюзі змінного струму частотою 50Гц одно 1кОм.

Індуктивний опір котушки 80 Ом. Визначте індуктивність котушки, якщо циклічна частота змінного струму 1кОм.

Як індуктивний опір провідника з індуктивністю 0,05 Гн в ланцюзі змінного струму частотою 50Гц?

В ланцюг змінного струму з діючим значенням напруги 220В включеного активний опір 50 Ом. Знайдіть чинне і амплітудне значення сили струму.

Визначити період змінного струму, для якого конденсатор ємністю 2мкФ являє опір 8Ом.

По котушці індуктивністю в ланцюзі з частотою 50Гц і напругою 125 йде струм силою 2,5 А. Яка індуктивність котушки?

Достатній рівень

Яка кількість теплоти виділиться в 1 хв в електричній плитці з активним опором 30Ом, якщо плитка включена в мережу змінного струму, напруга якого, виміряне в вольтах, змінюється з часом за законом u=180sin?t?

До міської мережі підключено ланцюг, що складається з послідовно включених резистора з активним опором 150 Ом і конденсатора ємністю 50мкФ. Визначте амплітудне значення сили струму в колі, якщо діюче значення напруги в мережі 120 Ст.

В коливальному контурі максимальне значення напруги на конденсаторі 120 Ст. Визначити максимальну силу струму, якщо індуктивність котушки 5мГн, ємність конденсатора 10мкФ.

Короткий опис статті: конденсатор змінного струму 3. По графіку, зображеному на малюнку, визначіть амплітуду сили струму, період і частоту. Напишіть рівняння миттєвого значення сили змінного струму.

Джерело: Змінний електричний струм початковий рівень — Документ

Також ви можете прочитати