Температурний датчик охолоджуючої рідини . Autozapchasti24.ru

13.07.2015

Температурний датчик охолоджуючої рідини

Температурний датчик охолоджуючої рідини в системі підготовки робочої суміші служить для визначення робочої температури двигуна. Керуючий пристрій погоджує, в залежності від інформації, виданої датчиком, час впорскування і кут запалювання з умовами експлуатації. Сенсорний датчик є температурним датчиком з негативним температурним коефіцієнтом: при зростанні температури падає внутрішній опір.

Принцип дії

Опір температурного датчика змінюється залежно від температури охолодної рідини. При зростанні температури опір зменшується внаслідок цього падає напруга на сенсорному датчику. Керуючий пристрій оцінює ці значення напруги, так як вони знаходяться в пропорційній залежності з температурою охолоджуючої рідини (низькі температури викликають високі значення напруги, а високі температури викликають низькі значення напруги на сенсорному датчику).

Наслідки виходу з ладу

Несправність температурного датчика охолоджуючої рідини, а також порядок подальших дій може бути різним.

Основні ознаки несправності:

¦ збільшення оборотів на холостому ходу

¦ утруднений запуск

До цього слід додати можливі проблеми при технічному огляді внаслідок підвищеного вмісту СО, а також відмови регулятора.

У переліку відмов керуючого пристрою можуть бути внесені наступні дані:

¦ замикання на масу провідників або коротке замикання в сенсорному датчику

¦ замикання на плюс або обрив провідника

¦ різкі зміни сигналу (стрибок напруги)

¦ в двигуні не досягається мінімальна температура охолоджуючої рідини

Остання з перерахованих причин може бути викликана несправністю термостата охолоджуючої рідини.

Пошук несправностей

¦ ознайомитися синформацией з банку відмов

¦ перевірити підключення провідників, роз’ємів і датчика на правильність з’єднання, обрив і корозію.

Перевірка проводиться за допомогою тестера

1-й крок перевірки

Визначаємо внутрішній опір датчика. Опір залежить від температури: при холодному двигуні воно високоомний, в розігрітому стані низькоомний.

В залежності від виробника:

25 °C 2,0 – 6,0 Ком

80 °C близько 300 Ом

Зверніть увагу на паспортні дані.

2-й крок перевірки

Перевірити з’єднання провідників з керуючим пристроєм, в ході чого кожен окремий провідник роз’єму керуючого пристрою перевірити на провідність і замикання на масу.

1. Омметр включити між роз’ємом температурного датчика і відключеним роз’ємом керуючого пристрою. Паспортне значення дорівнює приблизно 0 Ом (необхідна електрична схема із зазначенням контактів керуючого пристрою).

2. Перевірити відповідний контакт на роз’ємі датчика омметром при відключеному роз’ємі щодо маси.

Паспортна величина: > 30 Мом

3-й крок перевірки

З допомогою вольтметра перевірити на відключеному роз’ємі подачу напруги живлення. Операція проводиться при включеному роз’ємі керуючого пристрою і включеному запалюванні.

Паспортна величина: приблизно 5 вольт.

Якщо значення напруги недостатньо, то потрібно перевірити подачу напруги живлення на керуючий пристрій, включаючи з’єднання з масою.

Короткий опис статті: температурний датчик Загальні положення Температурний датчик охолоджуючої рідини в системі підготовки робочої суміші служить для визначення робочої температури двигуна. Керуючий датчик,температурний,охолоджуючої рідини,сенсор,Електрика,Статті та новини,Пристрій і принципи роботи

Джерело: Температурний датчик охолоджуючої рідини | Autozapchasti24.uk

Також ви можете прочитати